Implementatiemanagement

“De toegevoegde waarde van informatietechnologie is afhankelijk van de mate van inbedding in de organisatie, niet van de techniek zelf”


IT-systemen die op basis van uw businessbehoefte zijn ontwikkeld, kunnen uw organisatie faciliteren bij het behalen van uw doelstellingen. Het succes wordt echter bepaald door een zorgvuldige implementatie, waarbij de betrokkenheid van u en uw medewerkers van essentieel belang is.

Aandacht voor impacts op bestaande werkwijzen en structuren, training, instructies en communicatie zijn de belangrijkste succesfactoren of een IT-systeem gaat bijdragen aan de realisatie van uw doelen of niet.