Business & IT Consultancy

“It takes two to tango”

Op het gebied van optimalisatie van de huidige bedrijfsvoering biedt YourPerspective Consulting  business en IT consultancy, waarbij de focus ligt op procesimplementatie en -verbetering. Vanuit het oogpunt van business-IT alignment wordt hierbij integraal gekeken in hoeverre uw huidige, dan wel mogelijke nieuwe, informatievoorziening hierop naadloos aansluit.

Alleen een integrale benadering, implementatie en borging op gebied van processen, organisatie en informatievoorziening zorgen ervoor dat u in staat bent uw doelstellingen te realiseren.

Hierbij is de betrokkenheid van u en uw medewerkers van essentieel belang is. Aandacht voor impacts op bestaande werkwijzen en structuren, training, instructies en communicatie zijn de belangrijkste succesfactoren of een IT-oplossing gaat bijdragen aan de realisatie van uw doelen of niet.

Daarnaast kunnen juist nieuwe technologische ontwikkelingen, zoals internet of things (IoT), kunstmatige intelligentie, virtual en augmented reality kunnen voor u juist enablers zijn om verder te optimaliseren en te innoveren.